Pag-aasawa, Pamilya
at Hepatitis B

Ang Hepatitis B ay maaaring magdulot ng malubhang sakit sa atay — ngunit ang ganitong sitwasyon ay maiiwasan.

Matuto pa. Sagutin ang apat na madaling tanong.

Brought to you from Kaurna country

World Hepatitis Day | 28 Hulyo